Pengurusan Jenazah 2018

16 Disember 2018 | Ahad
8.30 pagi – 1.00 petang | Surau Kampung Duyong Tengah, Melaka

Tujuan:
- Untuk mengajar kemahiran menguruskan jenazah.
- Untuk memberi kesedaran mengenai pengurusan jenazah.
- Mengendalikan aktiviti mengurus jenazah.

Kelebihan:
- Membantu para peserta menambah kemahiran dan kesedaran dalam pengurusan jenazah.
- Memberi kesedaran tentang kehidupan setelah mati.

Penglibatan:
- Penduduk Setempat.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama