Soalan Lazim

Bagaimanakah cara untuk saya memohon Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) di kawasan saya?

Pemilihan lokasi PEDi adalah berdasarkan kepada tinjauan dan lawatan tapak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh SKMM dengan kerjasama agensi Kerajaan pusat dan negeri yang berkaitan.

Perlantikan pemberi perkhidmatan bagi melaksanakan PIK adalah melalui proses tender terbuka kepada pemegang-pemegang lesen di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia (AKM 1998).

Bagaimanakah kaedah pelaksanaan projek Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)?

Proses pelaksanaan PEDi adalah melalui kaedah tender terbuka mengikut peraturan-peraturan Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP). Sila rujuk www.skmm.gov.my dari semasa ke semasa bagi pemberitahuan tender.

Adakah terdapat syarat-syarat khusus untuk membida projek Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) ? Adakah orang awam boleh memohon untuk membuka Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) ini?

Pihak pembida hendaklah merupakan pemegang lesen Pemberi Perkhidmatan Rangkaian Individu (NSP(I)),Pemberi Perkhidmatan Kemudahan Rangkaian Individu (NFP(I)) dan Pemberi Perkhidmatan Aplikasi Kelas (ASP(C)) di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sila rujuk kepada Bahagian Pelesenan SKMM untuk keterangan lanjut.

Apakah kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)?

Perkhidmatan yang disediakan adalah capaian internet jalur lebar berkelajuan tinggi, perkhidmatan Wi-Fi bagi capaian penduduk sekitar, kemudahan IT terkini seperti 20 buah komputer dan perisian, perkhidmatan faks, pencetak, program latihan ICT dan pembangunan modal insan dan aktiviti berkaitan yang akan diuruskan oleh pengurus dan pembantu pengurus.

Siapakah yang boleh mengunjungi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)?

Penggunaan PEDi adalah terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia.

Adakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan kemudahan di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)?

Pengguna digalakkan untuk mendaftar sebagai ahli PEDi bagi menikmati kadar yang lebih murah bagi setiap kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan.

Adakah saya akan dikenakan caj sekiranya menggunakan kemudahan atau perkhidmatan yang disediakan di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)?

Terdapat kemudahan dan perkhidmatan yang dikenakan dengan kadar caj yang rendah dan berpatutan.

Saya berminat untuk mengikut program latihan ICT di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi). Berapakah kadar yang dikenakan bagi setiap program latihan?

Tiada bayaran akan dikenakan ke atas setiap program latihan yang disediakan. Anda dinasihatkan untuk berhubung dengan pengurus PEDi yang berhampiran untuk keterangan lanjut.

Apakah perbezaan di antara Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) dengan cybercafe sediada?

Setiap penggunaan komputer PEDi adalah dipantau oleh Sistem Pemantauan Berpusat dan pengurus bagi memastikan tiada sebarang penyalahgunaan. Selain itu, terdapat juga kempen kesedaran dan panduan penggunaan internet kepada pengguna.