FACEBOOK LIVE: CYBER SECURITY

Aktiviti terkini | 26 Julai 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Taman Seri Duyong 2, Melaka.


Tujuan :
• Menerangkan tentang kategori keselamatan siber dan ancaman keselamatan siber.

Kelebihan Aktiviti :
• Menghebahkan tentang pengetahuan am tentang keselamatan siber.
• Memberikan tips dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keselamatan siber terjamin.Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :