PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (KESELAMATAN SIBER) DI SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG TEMU

Aktiviti terkini | 19 oktober 2022

Tempat Aktiviti:
Sekolah Kebangsaan Padang Temu, Melaka


Nama VIP :
En. Mohammad Hasnizam Bin Umar

Ringkasan Aktiviti :
Diadakan taklimat Klik Dengan Bijak (KDB) bertajuk Keselamatan Siber dan juga soalan kuiz kepada para pelajar di Sekolah Kebangsaan Padang Temu bersama sukarelawan Malaysia ICT Volunteer (MIV).

Tujuan :
• Program diadakan bertujuan untuk memberikan kesedaran tentang keselamatan siber kepada pelajar-pelajar sekolah.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Taklimat ini disampaikan kepada pelajar-pelajar yang berumur daripada 6 hingga 12 tahun.
• Penceramah taklimat adalah daripada sukarelawan Malaysia ICT Volunteer (MIV).
• Diadakan kuiz berkaitan keselamatan siber dan penyampaian hadiah kepada pelajar yang berjaya menjawab kuiz.

Kelebihan Aktiviti :

• Mengeratkan hubungan antara kakitangan Pusat Ekonomi Digital (PEDi) dengan agensi luar serta komuniti setempat.
• Memberikan kesedaran tentang pentingnya keselamatan siber.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :